Kariyer

İnsan Kaynakları fonksiyonunun şirket performansı ve başarısının olmazsa olmaz
sağlayıcısı olduğu ilkesinden yola çıkarak kendi grup şirketleri bünyesinde insan
kaynakları departmanına ayrı bir önem atfeder. Bu önem kendini, en basit deyişle
İnsan Kaynakları departmanını salt çalışan-işveren ilişkisinin arabulucusu olarak
görmenin ötesinde İnsan Kaynakları’na çalışanın bulunduğu iş ortamında kendini
en iyi ifade edebilecek ve gösterebilecek huzurlu bir ortamı sağlayan imkan
ve koşulların sağlayıcısı ve koruyucusu olma misyonunu yükler. Bu bağlamda
İnsan Kaynakları işe alım sürecinden, bireyin kişisel ve profesyonel gelişimine kadar
kendini ilgilendiren bütün süreçlerde bütünleşik ve tutarlı bir insan kaynakları
prosedürü izlemeyi taahhüt eder.